امکانات سفارشی کمپر پارس

بخاری درجا

2 عدد جک برقی

یخچال فریزر

آبگرمکن

آب تصویه کن 5 مرحله ای